Brucht Douma

Personeels- & salarisadviseur

Met meer dan 25 jaar werkervaring bij een aantal grotere accountantskantoren, heb ik in 2013 de keuze gemaakt om een eigen administratiekantoor op te richten, waarbij ik mij specifiek richt op de personeels- en salarisadministratie.

In 1986 ben ik als assistent-accountant begonnen bij Zijlstra & Wisman, wat later de naam Acera kreeg en nu onder de naam Bentacera naar buiten treedt. Hierbij bestond het werk uit een combinatie van het opstellen van jaarrekeningen en de verwerking van de loonadministratie. In deze periode heb ik de opleiding SPD Bedrijfsadministratie gevolgd en de diploma’s voor SPD I en SPD II kunnen behalen. Na 10 jaar heb ik de stap gezet om naar een nieuwe werkomgeving te gaan en wel bij Lourens & Tabak. Door een latere samenvoeging met Nicolai & de Jong, kreeg ik de kans om hoofd salarisadministrateur te worden bij Nicolai & Tabak. In 2011 werd dit kantoor overgenomen door Accon Avm.

Nadat ik bij deze grote organisatie een kleine 2 jaar heb gewerkt, was de tijd rijp om het voor mezelf te gaan proberen. In 2013 ben ik gestart met LoonTotaal, waarbij ik deels nog een functie als salarisadministrateur had bij ROC Friese Poort. Door de toegenomen werkzaamheden heb ik eind 2015 hier ontslag genomen, zodat ik mij vanaf 2016 volledig kon richten op mijn eigen bedrijf. Terugkijkend op de afgelopen jaren, ben ik blij met de keuze die ik heb gemaakt. Met name het persoonlijk contact met onze klanten, de korte lijnen en het variërende werk wat zich elke dag voordoet.

Jack Bouw

Na meer dan 20 jaar als personeels- en salarisadministrateur bij verschillende accountantskantoren te hebben gewerkt, ben ik op 1 januari 2022 als mede-eigenaar toegetreden tot LoonTotaal.

Brucht Douma en ik kennen elkaar uit de periode dat wij samen werkzaam waren bij Nicolai & Tabak en Acconavm. Door de gestage groei van het aantal werkgevers waarvoor Loontotaal de personeels- en salarisadministratie verzorgd was het tijd voor versterking, zodat Loontotaal een bredere basis heeft om dagelijkse de werkzaamheden voor zijn klanten te verzorgen.

Ik word er blij van om dagelijks met werkgevers te sparren over personele vraagstukken hun te adviseren over beloningsproblematiek en het verzorgen van de salarisadministratie.

Nieuwsgierig, neem contact op met Loontotaal. Scherp Blijven Loont !

Alie Douma

Personeels- & salarisadviseur

Sinds oktober 2016 ben ik werkzaam bij LoonTotaal. LoonTotaal is het bedrijf van Brucht Douma, mijn echtgenoot. Doordat het bedrijf een sterke groei doormaakte heb ik besloten Brucht te ondersteunen in het verwerken van de salarisadministratie. Het is heel divers werk. De ene dag ben ik de salarissen aan het verwerken. De volgende dag maak ik arbeidsovereenkomsten en geef ik informatie aan klanten over contracten. Tegenwoordig is een salarisadministrateur een adviseur en ga ik ook veel naar klanten toe. Wij werken met loket.nl, een salarispakket met heel veel mogelijkheden. Het is dan ook fijn dit persoonlijk aan de klant uit te leggen.

Het adviseren van klanten heb ik jaren gedaan bij vorige banen. Zo heb ik jaren gewerkt bij de Rabobank aan de balie, waar ik veel klanten geadviseerd heb van betalen tot verzekeringen. Ook heb ik bij Stellema Verzekeringen gewerkt met dezelfde adviserende rol als bij de Rabobank. Het is dan ook heel fijn dat ik nu in mijn huidige werk klanten kan adviseren en niet alleen achter de computer zit om de salarissen klaar te zetten.

Voor mij is het contact met de klant erg belangrijk, samen met de klant tot een oplossing komen waar we beide achter kunnen staan. Ik denk graag mee met de klant. Kom ik er tijdens het gesprek niet meteen uit, dan kom ik daar na overleg met mijn collega’s op korte termijn op terug.

Ik leer nog elke dag en ik hou de ontwikkelingen via vakliteratuur en cursussen goed in de gaten. Dat is voor mij zowel als voor de klanten fijn om mee te kunnen denken bij vragen en oplossingen.

Wilt u persoonlijk kennis maken dan bent u van harte welkom op de Voorstraat 14, Bedrijvencentrum in Kollum.

Tjitske Hernamdt

Personeels- & salarisadviseur

Ik ben mijn loopbaan begonnen in 2003 als secretarieel/ administratief medewerkster bij een timmerfabriek. Na hier 5 jaren te hebben gewerkt, was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Deze vond ik bij Nicolai & Tabak Accountants als salarisadministrateur. Ik heb hiervoor de opleidingen Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL) en Vakopleiding Payroll Services (VPS) gevolgd. In 2011 werd Nicolai & Tabak overgenomen door Accon AVM, waar ik nog 5 jaren heb gewerkt als salarisadministrateur. In 2016 heb ik een uitstap gemaakt als ambtenaar naar het Waterschap Noorderzijlvest in Groningen, wederom als salarisadministrateur.

In april 2019 heeft Brucht gevraagd of ik bij LoonTotaal wilde komen werken. Brucht was in de tijd van Nicolai & Tabak mijn leidinggevende, dus wij kenden elkaar en weten wat we aan elkaar hebben. De keus was snel gemaakt en ik ben met veel plezier gaan werken bij LoonTotaal.