Gezonde maaltijd vrijgestelde Arbovoorziening?

Een bedrijf in gezonde voeding streeft ernaar om het gezondste bedrijfsrestaurant van Nederland te hebben. Werknemers kunnen er dagelijks kosteloos lunchen. Alle maaltijden hebben een vastgestelde minimum hoeveelheid groenten, zijn afgestemd met een diëtiste en bevatten geen toevoegingen zoals zout, suiker en E-nummers. Volgens de werkgever is sprake van een gericht vrijgestelde Arbovoorziening. De Belastingdienst denkt daar anders over.

Oordeel rechter
Volgens de rechter is de gerichte vrijstelling voor Arbovoorzieningen niet van toepassing op de verstrekking van de lunchmaaltijden.

Weliswaar is het bieden van gezonde lunchmaaltijden vooruitstrevend en is gezonde voeding maatschappelijk gezien wenselijk, maar dat maakt de verstrekking van de lunchmaaltijden geen gericht vrijgestelde Arbovoorziening. Voeding is daarvoor te algemeen van aard.

De lunchmaaltijden vormen geen voorziening die rechtstreeks voortvloeit uit het arbeidsomstandighedenbeleid dat de inhoudingsplichtige voert op grond van de Arbowet.

Dat de werkgever sinds september 2018 in de RI&E en het Plan van Aanpak de gezondheidsvoordelen van de verstrekking van de lunchmaaltijden benoemt, hetgeen bevestigd wordt door de bedrijfsarts en arts bedrijfsgeneeskunde maakt dit niet anders.

Voor maaltijden, gezond of ongezond, die kosteloos worden verstrekt op de werkplek geldt een speciale regeling. De verstrekking van een maaltijd door de werkgever aan zijn werknemers met een niet meer dan bijkomstig zakelijk karakter is voor de loonheffingen belast, waarbij wordt uitgegaan van een normbedrag.

Conclusie
Gelet op de wetssystematiek past het niet om lunchmaaltijden onder een gerichte vrijstelling te brengen, ook niet wanneer het doelbewust en vanuit overtuiging om louter gezonde maaltijden gaat.

Tip: De verstrekking aan werknemers van gratis maaltijden, gezond of ongezond, met een niet meer dan bijkomstig zakelijk karakter, is voor de loonheffingen belast, waarbij wordt uitgegaan van een normbedrag.