SUBSIDIEREGELING STAGEPLAATSEN FRYSLÂN 2020

Door de coronacrisis hebben veel studenten het afgelopen jaar moeite gehad om een stage te vinden of moesten hun stage noodgedwongen stopzetten. Werkgevers hadden door de crisis vaak andere (financiële) prioriteiten of konden door de coronamaatregelen moeilijk of geen veilige stage aanbieden.

Ben jij een onderneming, kennisinstelling of een organisatie in de provincie Fryslân? Wil jij in de herstelfase van de coronacrisis een veilige stageplaats aanbieden aan studenten van het Praktijk Onderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs, MBO, HBO en WO? Vraag dan de ‘Subsidieregeling stageplaatsen Fryslân 2020’ aan. Je kunt een subsidiebedrag ontvangen van maximaal € 1.000,- (vanaf 280 tot en met 400 uren) of maximaal € 1.500,- (meer dan 400 uren).

Bron: https://www.snn.nl/ondernemers/subsidieregeling-stageplaatsen-fryslan-2020

Subsidieregeling stageplaatsen