Ontslag na reis oranje gebied

Een beveiliger in loondienst gaat in de zomer van 2020 naar Turkije op vakantie. Op dat moment gold voor Turkije in verband met het coronavirus code oranje. De verplichte quarantaine zou hem drie weken salaris kosten. Bij terugkomst liegt hij dat hij in Duitsland en Griekenland op vakantie is geweest, op dat moment gebieden met code geel. Als dit uitkomt, dient de werkgever bij de rechter een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in.

Wanneer ontbinding?
De rechter kan een arbeidsovereenkomst tussen partijen alleen ontbinden, wanneer daar een redelijke grond voor is en herplaatsing binnen een redelijke termijn niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Het gaat hier om de vraag of de beveiliger zodanig verwijtbaar heeft gehandeld dat van de werkgever niet kan worden gevraagd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren en of dit handelen als ernstig verwijtbaar moet worden getypeerd.

Gedragscode
De werknemer werkt reeds 25 jaar voor de werkgever. Hij is op de hoogte van de geldende gedragscode met kernwaarden als respect, betrouwbaarheid, openheid en professionaliteit. In het functieprofiel wordt integriteit genoemd als een competentie waarover de medewerker moet beschikken. De gedragscode bepaalt dat het opzettelijk verstrekken van onjuiste of gemanipuleerde informatie niet wordt getolereerd.

De werknemer heeft in strijd met de geldende gedragscode gehandeld. Allereerst door herhaaldelijk te liegen over zijn verblijf tijdens zijn vakantie. Dit heeft hij gedaan ten aanzien van meerdere leidinggevenden en de bedrijfsarts. Hij heeft het zelfs schriftelijk bevestigd. Daarnaast heeft hij zijn leugen ondersteund met het overleggen van een vals document. Hij is zelfs naar het reisbureau gegaan om een document met door hem van internet geviste vluchtgegevens te laten voorzien van een handtekening. Hiermee wilde hij aantonen dat hij in de zomer niet in Turkije is geweest. Dit is ontoelaatbaar. Hiermee heeft de werknemer duidelijk een grens overschreden.

Ontbinding disproportioneel?
De werknemer somt redenen op waarom de arbeidsovereenkomst toch in stand zou moeten blijven:

  • hij heeft al meer dan 25 jaar een onberispelijke staat van dienst
  • een dergelijk incident past niet bij hem
  • hij handelde onder extreme stress, veroorzaakt door financiële zorgen
  • hij heeft zich in Turkije laten testen met een negatieve uitslag
  • hij heeft uiteindelijk zijn leugens opgebiecht
  • de werkgever heeft geen schade
  • ontbinding zou onevenredig zware (financiële) gevolgen voor hem hebben

Oordeel rechter
Van een professionele medewerker met ruime ervaring mag worden verwacht dat hij ook in situaties van stress andere wegen bewandelt dan het hanteren van leugens en valse documenten.

De rechter acht het gedrag van de werknemer zo ernstig en verwijtbaar, dat van de werkgever niet kan worden gevraagd de arbeidsovereenkomst nog langer te laten voortduren. Herplaatsing in een andere passende functie ligt niet in de rede. De rechter wijst het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst toe, zonder toepassing van de opzegtermijn en zonder toekenning van een transitievergoeding.

Let op: De Coronamaatregelen leiden bij veel Nederlanders tot stress en daardoor tot ongebruikelijk gedrag. Wat is daarbij acceptabel in de relatie werkgever-werknemer? In dit geval lijkt de gedragscode van de werkgever de doorslag te geven in het door leugens van de werknemer ontstane arbeidsconflict.