Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Vanwege de uitbraak van het coronavirus is er een nieuwe regeling, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Werkgevers kunnen sinds maandag 6 april 2020 9:00 uur een aanvraag doen. De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

Voorwaarde
De voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat u een periode van 3 aaneengesloten maanden een omzetverlies van minimaal 20% heeft. Deze periode hoeft niet altijd te beginnen op 1 maart. Daarom kunt u kiezen uit omzetverlies vanaf:

 1. 1 maart: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over maart, april en mei.
 2. 1 april: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over april, mei en juni.
 3. 1 mei: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over mei, juni en juli.

U kunt dus bijvoorbeeld op 6 april een aanvraag doen voor omzetverlies over april, mei en juni. Maar u kunt ook op 30 mei een aanvraag doen voor omzetverlies over dezelfde periode.

Hoogte tegemoetkoming
De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van uw loonsom en uw omzetverlies. De berekening gaat op deze manier:

 1. UWV neemt uw totale loonsom van januari 2020.
  Dit is het totale sv-loon dat u volgens uw loonaangifte betaalt voor alle werknemers die bij u in dienst zijn met een vast én met een flexibel contract. Uitgangspunt zijn uw gegevens die bij UWV bekend zijn op 15 maart 2020. Er geldt per werknemer een maximum van € 9.538 per maand.
 2. De totale loonsom van januari wordt verhoogd met 30%.
  Dit is om kosten zoals werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiegeld te compenseren.
 3. Deze verhoogde loonsom wordt vermenigvuldigd met het verwacht omzetverliespercentage.
 4. De tegemoetkoming per maand is 90% daarvan.

Van de tegemoetkoming wordt 80% betaald als voorschot. Dat ontvangt u 3 maanden lang iedere maand. Eventueel kan betaling in 1 of 2 keer plaatsvinden. Mocht uw bedrijf in de tussentijd stoppen, dan stopt de betaling.

Correctie achteraf
UWV berekent achteraf met uw definitieve omzetverlies de definitieve tegemoetkoming.

 • De definitieve tegemoetkoming wordt bepaald op basis van uw definitieve omzetverlies, en met uw gemiddelde loonsom over maart, april en mei 2020. Is deze hoger dan de loonsom van januari? Dan geldt de loonsom van januari.
 • De definitieve tegemoetkoming wordt vergeleken met het betaalde voorschot.
 • Als uw definitieve omzetverlies lager was, dan heeft u te veel ontvangen. U moet dit terugbetalen. Was uw definitieve omzetverlies hoger, dan heeft u te weinig ontvangen. U krijgt dan een nabetaling.

Tip: Uiteraard zijn we u graag behulpzaam bij het aanvragen van deze tegemoetkoming.